Tomurcuk Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hem öğrencilere rehabilitasyon hizmeti verildiği gibi, hem öğrenciler, hem de aileler için bireysel psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Kurumumuzda;

 • Uyum ve davranış problemleri
 • Alt ıslatma-tuvalet eğitimi
 • Beslenme problemleri
 • Uyku Problemleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Özgüven eksikliği
 • Duygu durum bozuklukları
 • Okul sorunları
 • Dikkat bozuklukları
 • Sosyal beceri problemleri
 • Davranış problemleri
 • Öğrenme sorunları

gibi çocuklarda ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerde sıkça görülen psikolojik problemlere yönelik psikolog ile yapılan bireysel görüşmelerde bilişsel davranışçı ve oyun temelli terapi teknikleri  kullanılmaktadır.

Kurumumuzdaki öğrencilerin eğitim-öğretim programı ve psikolojik-davranışsal-sosyal beceriler alanlarında gelişimi kurum psikoloğunca düzenli olarak takip edilir. Ayrıca çeşitli ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılarak tanıya yardımcı raporlar hazırlanır.

Kurumumuzda uygulanan psikolojik testler:

 • WISC-R ( Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
 • WISC-4 ( Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-4)
 • Rorschach
 • AGTE-Gelişim Tarama Envanteri
 • Çizimlerin Projektif Değerlendirmesi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Okul Olgunluğu Testleri
 • Peabody Resim-Kelime Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi

Günlük yaşamda herkes zaman zaman kendisini belli konularda çözümsüz ve çaresiz hissedebilir. Bu, bir psikolojik sorunun varlığı anlamına gelmeyebilir fakat psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı gerektirebilir. Bu gibi durumlarda psikoloğumuz talep eden ailelere ve öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.