Skip links

Tomurcuk Vakfı;  bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal yönden farklı düzeylerde özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerimiz için 2010 yılı Ocak ayında Mehmet Zorlu Vakfı’nın desteği ile hayata geçirildi.

Vakfımızın tüm üyeleri özel gereksinimli bireylerin ailelerinden oluşmaktadır. 

Vakfımız özel gereksinimli bireylerin;  korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetleri noktasında,  kendi kendilerine yeterli bireyler haline gelmeleri, toplumsal yaşama aktif katılım göstermeleri ve üretim sürecine katılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Özel gereksinimli bireylere; özel eğitim desteğine ek olarak, Vakfımız atölyelerinden (resim, tiyatro, müzik, heykel, gastronomi) faydalanma olanağı sunulmakta ve bu şekilde üretim hayatına katılmaları sağlanmaktadır.

Özel gereksinimli  gençlerin “ özsavunuculuk” konusunda da tecrübe sahibi olmasına önem verilen Vakfımızda, bu sebeple asil yönetim kurulumuzun yanında bir de özel gereksinimli gençlerden oluşan yönetim kurulumuz bulunmaktadır. Söz konusu Kurul, kendileriyle ilgili konularda söz sahibidir. Vakıf Yönetim Kurulu, genç yönetim kurulunun kendilerini ilgilendiren konularda yaptıkları öneriler doğrultusunda karar almaktadır.

Bilindiği üzere özel gereksinimi olan bireylerin toplumsal yaşama katılımları ve kendilerine sunulmuş olan destek mekanizmalarından yararlanabilmeleri genellikle ebeveyn ve/veya bakım verenleri aracılığıyla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda Vakıf olarak özellikle, ebeveynlerin vefatından sonra özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını sürdürecekleri, üretim ve sosyal yaşamlarını devam ettirecekleri “ Yeniden Yaşam Merkezi” adında alternatif bir kampüsün hayata geçirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapılmaktadır. 

Özel gereksinimli bireylerin mevcut haklarını kullanabilmeleri ve bu haklarını geliştirebilmeleri için öncelikle vakıf üyeleri özelinde eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu çalışmalara ek olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde farkındalık, duyarlılık ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmektedir.