Skip links

Özel gereksinimli bireylerin eşit hak ve fırsatlara sahip bağımsız bireyler olmalarının önünü açan, yaşam boyu ihtiyaç duydukları destek için hak temelli bir mantıkla hizmet veren, bu hizmeti bilimsel temelli yenilikçi yöntemler ile uygulayan, kurumsal ve finansal sürdürebilirliğini geliştiren bir sivil toplum organizasyonu olmak.