Skip links

Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için;

  • Ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, rehabilitasyon ve eğitim programları oluşturmak,
  • Bağımsız birey olmalarını sağlayacak rehabilitasyon ve eğitim hizmeti vermek, 
  • Özel gereksinimli bireylerle ilgili temel haklara dair yasal düzenlemelerin, sosyal politikaların oluşturulmasına ve iyileştirilmesine yönelik lobi ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunmak,
  • Farklılıklara saygı ve farkındalık ile ilgili kamu bilinci geliştirmeye katkıda bulunmak,
  • Kamu, Sivil Toplum ve Özel sektör ile işbirliği geliştirmek,
  • Özel gereksinimli bireylerin hayatlarını bağımsız olarak devam ettirebilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımları edinmelerine destek olarak, meslek sahibi olmaları ve toplumsal üretim sürecine dahil olmalarına katkı sağlamak.